TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
Marián Ignáci - ELKOVOD, Kmenná baňa 772/27, 060 01 Kežmarok
19/248/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
01.10.2019 01.10.2022
Kontaktná osoba:
Marián Ignáci, Mgr. Dušan Brija
Mobil: 0905 427 470, 0904 364 834
Email: elkovod@sinet.sk
Internet: www.elkovod.sk
MIPE Invest, s. r. o., Varín
19/123/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.05.2019 20.05.2022
MIPE Invest, s. r. o., Varín
22/125/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
08.06.2022 08.06.2025
MBK okno s. r. o., Dunajská Streda
21/239/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
14.10.2021 14.10.2024