TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
INTERBAU, s. r. o., Brezovica
21/090/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
19.04.2021 19.04.2024
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB , Železničiarska 4, 080 01 Prešov
20/024/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
31.01.2020 31.01.2023
Kontaktná osoba:
Marián Rohaľ
Tel. č.: 051/772 35 27,
Mobil: 0905 442 709
Fax: 051/774 41 62
Email: okna@movyrob.sk
Internet: www.movyrob.sk
IBEG, a. s., Prešov
20/043/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
26.02.2020 26.02.2023