TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
20/164/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.07.2020 20.07.2023
Kontaktná osoba:
Robert Göncz
Mobil: 0908 762 654
Email: robert.goncz.geneza@gmail.com
Internet: www.genesis-ps.sk