TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

  


1-5 z 64

Aktualizované ku dňu 25.09.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Systém tesnenia a výplne škáry
Okienkovo s. r. o., Platanová 1A, 010 07, Žilina
23/163/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 05.09.2023 05.09.2024
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04, Bratislava
23/158/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 24.08.2023 24.08.2026
H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01, Považská Bystrica
23/149/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 08.08.2023 08.08.2026
THERMKLIMA, s.r.o., Mlynský Sek 425, 941 02, Lipová
23/146/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 01.08.2023 01.08.2024
JM centrum s.r.o., Bretejovce 151, 082 03, Lemešany
23/141/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 18.07.2023 18.07.2026