TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
CHREN A ŠPROCH s. r. o., Zlaté Moravce
20/242/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
16.10.2020 16.10.2023
Construction, s. r. o., Nadlice
21/269/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
15.11.2021 15.11.2024
COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Kosihýbelská  29, 969 01 Banská Štiavnica
21/111/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
05.05.2021 05.05.2024
Kontaktná osoba:
Jozef Weiss
Tel. č.: 045 694 90 36
Email: weiss@combin.sk
Internet: www.combin.sk
CENAV, s. r. o., Košice
21/108/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
04.05.2021 04.05.2024