TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

  


1-5 z 70

Aktualizované ku dňu 30.11.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Systém tesnenia a výplne škáry
DYNAMIK HOLDING, a.s., Štúrova 22, 949 01, Nitra
23/203/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 23.10.2023 23.10.2026
PLAST- MONT, s.r.o., Pekárenská 2, 984 01, Lučenec
23/200/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 18.10.2023 18.10.2026
PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01, Žilina
23/193/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 17.10.2023 17.10.2026
Kontaktna osoba: Pavol Mucha
Mobil:0905 327 179
Email: pavol.mucha@pmgstav.sk
www:www.pmgstav.sk
HESTA , spol. s r.o., Jilemnického 8770/3D, 080 01, Prešov
23/188/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 10.10.2023 10.10.2026
BALA, a. s., Veľká Budafa 66, 930 34, Holice
23/187/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 09.10.2023 09.10.2026
Kontaktna osoba: Ing. Juraj Nagy
Mobil:
Email: bala@bala.sk
www:www.bala.sk