TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
AVA-stav, s. r. o., Galanta
21/080/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.04.2021 13.04.2024
ANEKO SK, a. s., Zlaté Moravce
20/046/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
27.02.2020 27.02.2023
ASPECT LINE, s. r. o., Kukučínova 5515/39A, 929 01 Dunajská Streda
19/337/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
19.12.2019 19.12.2022
Kontaktná osoba:
Marián Lábodi
Mobil: 0905 626 511
Email: info@aspectline.sk
Internet: www.aspectline.sk
ALUFER s. r. o., Víťaz 337, 082 38 Víťaz
21/152/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.06.2021 11.06.2024
Kontaktná osoba:
František Uličný
Mobil: 0917 089 980
Email: feroulicny@gmail.com
Internet: www.alufer.sk
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
22/148/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.08.2022 02.08.2025
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
19/208/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
07.08.2019 07.08.2022
ADLER Plus, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
21/001/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.01.2021 12.01.2024
Kontaktná osoba:
Mgr. Michal Gajarský
Mobil: 0944 475 575
Email: adlerplus@adlerplus.sk
Internet: www.adlerplus.sk
ALKON REAL s. r. o., Košice
20/303/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
21.12.2020 21.12.2023