TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Odborné akcie

Pripravované odborné akcie

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Vážení záujemcovia,
radi by sme Vás touto cestou pozvali na každoročne organizované Fórum slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2021 od 9.00 do 13.50 hod. v Hoteli Tatra Bratislava, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava. Garantom podujatia je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Cieľom diskusného fóra je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov ako aj odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.
Problematika zamerania diskusného fóra je rozdelená na jednotlivé panely:

Podujatie je určené:
všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA. Ako spoluorganizátor a odborný garant Vás poprosíme o bezplatnú registráciu na https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17736-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021 , kde sa dozviete viac informácií o konanej akcii.
Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný list nájdete TU.


EAE AWARD

Organizácia EAE (European Association for ETICS) pripravuje prvý ročník ceny EAE Award, ktorej cieľom je preukázať, že energeticky efektívne budovy a vynikajúca architektúra môžu ísť ruka v ruke. EAE chce odmeňovať presvedčivé technické, ekologické a estetické riešenia, pričom ocenené projekty budú použité na ďalšiu propagáciu výhod energeticky efektívnych obvodových plášťov kombinovaných s ich pôsobivým architektonickým riešením.
Týmto vás chceme povzbudiť na zapojenie sa do uvedenej súťaže, čím prispejete k dôležitej a účinnej propagácii obnovy a zatepľovania budov a zároveň umožníte prezentovať najlepšie projekty aj na medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie nájdete TU a pozvánku TU. Prihlášky sa uzatvárajú 31.01.2021 a slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže bude vyvrcholením programu 5. Európskeho fóra ETICS 2021, ktoré sa uskutoční v Prahe 16. septembra 2021.


Odborný seminár: Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejším problémom z praxe v uvedenej oblasti.

S ohľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa seminár bude konať online prostredníctvom videokonferencie Zoom v dňoch 11.03.2021 a 15.03.2021 (podľa výberu) v čase 09:30 – 12:00.

Pozvánku na podujatie s podrobným programom a organizačnými pokynmi nájdete tu a záväznú prihlášku na stiahnutie nájdete tu.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


TERMÍNY KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA ONLINE

V mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. si vám dovoľujeme oznámiť, že nakoľko sme kvôli situácii súvisiacej so šírením koronavírusu boli nútení pristúpiť ku zrušeniu riadneho aj náhradného termínu seminára pre zhotoviteľov špeciálnych prác, rozhodli sme sa usporiadať školenie prostredníctvom videokonferencie (pozvánka TU).

Seminár sa uskutoční v nasledovných termínoch, pričom na jeden termín sa môže prihlásiť cca 20 záujemcov.
21.04.2020 (utorok) o 09:00 hod.
23.04.2020 (štvrtok) o 13:00 hod.
28.04.2020 (utorok) o 09:00 hod.

Prosíme všetkých záujemcov, aby sa na jednotlivé termíny prihlasovali zaslaním e-mailu na: valkova@tsus.sk. V prípade, ak počet prihlásených na jeden termín presiahne 20 záujemcov, dovolíme si ponúknuť im iný termín.

Po skompletizovaní prihlášok na jednotlivé termíny vám zašleme link, cez ktorý sa budete môcť online pripojiť na sledovanie videokonferencie.


NOVÝ TERMÍN KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA

V mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. si vás dovoľujeme informovať, že náhradný termín konania odborného seminára v hoteli Tenis vo Zvolene je 18.05.2020. Termín prihlasovania na seminár je predĺžený do 11.05.2020.


ZRUŠENIE ODBORNÉHO SEMINÁRA

Vedenie TSÚS si Vám dovoľuje oznámiť, že z dôvodu mimoriadnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s epidémiou koronavírusu COVID-19 TSÚS dočasne pozastavuje všetky aktivity spojené s organizáciou seminárov, odborných konferencií a iných podujatí.
Z toho dôvodu si Vás v mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. dovoľujeme informovať, že Odborný seminár dňa 17.03.2020 v hoteli Tenis vo Zvolene sa KONAŤ NEBUDE. O náhradnom termíne vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu a z uvedeného dôvodu zatiaľ platby vracať nebudeme.


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Uskutočňovanie obnovy budov zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a výmenou otvorových konštrukcií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne pre zhotoviteľov ETICS, a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s ETICS, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 17.03.2020 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s podrobným programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie nájdete tu, záväzná prihláška na stiahnutie je k dispozícii tu.


ZRUŠENIE VEĽTHRU CONECO 2020 A FÓRA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Oznamujeme vám, že v nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia prijaté dňa 12. marca 2020 na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 nie je možné veľtrhy Coneco a Racioenergia zorganizovať v naplánovanom termíne.
Termín konania veľtrhov bude presunutý na dátum, ktorý umožní ich bezpečnú a bezproblémovú organizáciu a realizáciu.
Súčasne oznamujeme, že sa neuskutoční ani Fórum slovenského stavebníctva ako sprievodné podujatie medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020.
O termíne konania zrušených akcií budeme vopred informovať.


FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Aj v tomto roku je Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. spolu so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska organizátorom a garantom Fóra slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 v čase 10:00-15:00 ako sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, a samozrejme členským firmám ZSPS a členom SKSI. Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný formulár nájdete tu TU.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa bude konať v dňoch 22. - 24.5.2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.
Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB2019". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 13.5.2019.
Program konferencie a záväznú prihlášku nájdete TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.


POZVÁNKA

Dovoľte nám pozvať vás na sprievodné podujatie 40. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2019 - Fórum slovenského stavebníctva, kde TSÚS, n. o. je spoluorganizátorom a spoločne so ZSPS odborným garantom diskusného fóra. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, ale aj širokej odbornej verejnosti a vlastníkom nehnuteľností.
Pozvánku na podujatie spolu s programom na stiahnutie nájdete TU.
Registračný formulár: www.zsps.sk/fss2019


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a balkónových (lodžiových) systémov, aktuálne požiadavky“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 28.02.2019 v čase 09:00 – 13:40 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi na stiahnutie tu, záväzná prihláška na stiahnutie tu.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018 (pozri TU).


25. odborná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov

Dovoľte nám pozvať vás na 25. odbornú konferenciu s názvom „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov“ organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. pod záštitou MDV SR, v spolupráci so ZSPS a v partnerstve s OZ ZPZ, Združením SLOVENERGOokno, SKSI a PSS, ktorej cieľom je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a aj vlastníkov nebytových budov s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Konferencia sa bude konať dňa 11.4.2018 v čase 10:00 – 15:30 v Incheba EXPOClube ako sprievodné podujatie 39. veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2018 a tiež pri príležitosti 65 rokov činnosti TSÚS, n. o.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi na stiahnutie tu.
Záväznou prihláškou na stiahnutie tu.


Odborný seminár: Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 12.3.2018 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie tu, záväzná prihláška na stiahnutie tu.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 19. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája 2017 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU

Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2017 organizujeme najmä pre zhotoviteľov tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS, ale aj ostatných predstaviteľov spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva a zhotovujúcich stavby na Slovensku informačno-vzdelávacie podujatie. V tomto roku „tradičný“ seminár pre zhotoviteľov ETICS, organizujeme formou konferencie, ktorá bude sprievodným podujatím 38. medzinárodného veľtrhu CONECO 2017. Dovoľte nám týmto pozvať vás na 24. konferenciu organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., s názvom Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Aktuálne požiadavky a podmienky zhotovovania ETICS, ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2017 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.
Podrobný program konferencie, spolu s informáciou, ako sa na podujatie prihlásiť na stiahnutie tu.
Prihláška na stiahnutie tu.
Prihláška pre členov SKSI na stiahnutie tu.
Upozorňujeme zhotoviteľov, že 24. konferencia v tomto roku nahrádza semináre pre zhotoviteľov, ktoré každý rok organizuje TSÚS, n. o. v spolupráci s OZ ZPZ.
Tešíme sa na stretnutie.


Informácie pre zákazníkov

AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

01.05.2021
Odo dňa 01.05.2021 platí Dodatok č. 1 k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie. Dodatok mení vzor zmluvy o udelenie licencií a dopĺňa vzory dvoch typov dodatkov ku zmluve.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

11.02.2021
Ku dňu 15.02.2021 sa vydali aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie.
Zároveň sa aktualizovali aj kombinované prílohy k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a Podmienkami na udeľovanie licencií na zhotovovanie balkónových, lodžiových a terasových systémov.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

11.01.2021
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (ďalej iba „podmienky“).
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Vzhľadom na pripravovanú zmenu podmienok prosíme o vyplnenie upraveného tlačiva, ktoré sa uvádza v prílohe č. 13: Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov.
Informácie treba zaslať do 31. januára 2021 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2020.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.
novorocenka  
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 23.12.2020 – 08.01.2021 hromadnú dovolenku.


INFORMÁCIA ORGÁNU TECHNICKÉHO POSUDZOVANIA (TAB) PRE VÝROBCOV, DRŽITEĽOV ETA /SK TP

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.

Pre všetky EAD-y konvertované v publikovaných EAD-och platí, že už nebude možné vydávať ETA / SK TP podľa ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032. Všetky tieto ETAG-y boli nahradené novými EAD-mi publikované Európskou komisiou 29.10.2020.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG-ov, ale len podľa príslušných EAD-ov.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-ov (ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032) pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG je uverejnený v Official Journal of the European Union.


INFORMÁCIA PRE ZHOTOVITEĽOV ETICS

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.
Medzi publikovanými EAD-mi je zaradený i Európsky Hodnotiaci dokument EAD 040083-00-0404 na „Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou“, ktorý plne nahrádza dokument ETAG 004: 2013 pri vydávaní ETA / SK TP na ETICS.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG 004, ale len podľa EAD 040083-00-0404.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-u ETAG 004 pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD 040083-00-0404. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG (vrátane ETAG 004) je uverejnený v Official Journal of the European Union.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV A ZHOTOVITEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n. o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Aj v tejto náročnej dobe chcú pracovníci TSÚS, n. o. poskytovať svojim zákazníkom služby v plnom rozsahu a bez zbytočných časových sklzov. TSÚS, n. o. z tohto dôvodu prijal dočasne, t. j. na dobu platnosti opatrení na ochranu zdravia a na zabránenie šírenia koronavírusu, upravené postupy na vykonávanie inšpekcií a dohľadov vo výrobniach stavebných výrobkov v regulovanej oblasti, stavebných výrobkov a im podobných výrobkov v neregulovanej oblasti a na vykonávanie inšpekcií na stavbách pri vykonávaní špeciálnych stavebných prác (napr. ETICS).

Možnosti vykonávania inšpekčných činností vo výrobniach sa uvádzajú v Informácii pre výrobcov a možnosti vykonávania inšpekčných činností na stavbách pri zhotovovaním špeciálnych stavebných prác sa uvádzajú v Informácii pre zhotoviteľov.

Prijatím týchto postupov chceme preklenúť dobu, po ktorú nie je možné vykonávať inšpekčné činnosti doteraz uplatňovanými postupmi, a prispieť tak k úspešnej spolupráci s Vami.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n.o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov. Všetci pracovníci ústavu sú pre zákazníkov a obchodných partnerov k dispozícii. Príslušných riešiteľov môžete zastihnúť na priamych telefónnych linkách, e-mailoch alebo na mobilných telefónnych číslach. Nepretržite je zabezpečená mailová komunikácia s námestníkmi a riaditeľmi pobočiek http://www.tsus.sk/o_tsus/kontakty.php.

Riaditeľka TSÚS, n.o., prof. Ing. Z. Sternová je zastihnuteľná kedykoľvek e-mailom aj telefonicky (sternova@tsus.sk, tel. č.: 0905 620 759).

V našich laboratóriách sa uskutočňujú skúšky podľa uzavretých dohôd so zákazníkmi. Veľmi sa ospravedlňujeme, ale je zakázaný vstup návštev do našich budov. Odovzdanie vzoriek na skúšky je potrebné dohodnúť s riaditeľmi príslušných pracovísk v jednotlivých lokalitách Slovenska.

Za prípadné vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. Vynasnažíme sa však splniť všetky dohodnuté práce v čo najkratšom možnom termíne. Rovnako dúfame, že aj z Vašej strany budú splnené všetky dohodnuté podmienky úspešnej spolupráce.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia a síl.


VÝSLEDKY POROVNÁVACÍCH SKÚŠOK LABORATÓRIÍ SKÚŠANIA CEMENTU

12.06.2020
TSÚS publikuje výsledky porovnávacích skúšok laboratórií v správe: „Cement Ring Tests 2020“ final report, No.: 20-20-0033, ktorú môžete získať tu. Prílohu k správe získate tu.

Porovnávacích skúšok „Cement Ring Test 2020“ sa zúčastnilo 22 laboratórií vrátane laboratórií pracujúcich v priemysle stavebných materiálov a laboratórií fungujúcich ako nezávislé testovacie ústavy.


Akreditácia Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o.

27.01.2020
Oznamujeme Vám, že pracovníci Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. úspešne zvládli prechod na požiadavky novej STN EN ISO/IEC 17025: 2018, čoho dôkazom sú vydané akreditačné osvedčenia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) k dátumu 20.12.2019.
V rozsahu akreditácie Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. pribudli tieto skúšky vykonávané v akreditovanom režime:

Skúšky opätovne zaradené do akreditácie: Osvedčenia o akreditácií č. S-045 (pre skúšobné laboratórium) a č. K-018 (pre metrologické laboratórium) s platnosťou do 20.12.2024, sú uvedené tu.


UPOZORNENIE pre výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov

24.01.2020
Upozorňujeme všetkých výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov, že bola zverejnená Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 17/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Účinnosť vyhlášky je od 1. marca 2020.
Text vyhlášky ...


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

10.01.2020
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2020 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2019.


PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

02.09.2019
S platnosťou od 1. septembra 2019 prijal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Protikorupčný program.


UDELENÉ OCENENIE

02.09.2019
S potešením oznamujeme, že náš pracovník Ing. Ivan Janotka, DrSc. bol ocenený na 27. medzinárodnom kongrese o pokročilých materiáloch (27th International Congress on Advanced Materials, konanom v Štokholme v dňoch 11. až 15.08.2019 pod záštitou Medzinárodnej asociácie pokročilých materiálov (International Association of Advanced Materials - IAAM), medailou „Vedec IAAM za rok 2019” za pozoruhodný a vynikajúci príspevok v oblasti pokročilých materiálových vied a technológií.
Vedec IAAM za rok 2019 Vedec IAAM za rok 2019 Vedec IAAM za rok 2019


UPOZORNENIE pre stavebné firmy aplikujúce balkónové systémy

29.05.2019
TSÚS, n. o. ako Inšpekčný orgán typu A začína od 1. júla 2019 udeľovať stavebným firmám, ktoré aplikujú tepelnoizolačné a hydroizolačné balkónové, lodžiové a terasové systémy (ďalej len "balkónové systémy“) licencie na vykonávanie súvisiacich stavebných prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi balkónového systému, garantuje projektované parametre a životnosť diela. Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú národné technické špecifikácie na balkónové systémy, ktorými sú národné technické posúdenia (SK TP) a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.
Žiadosti o vydanie licencie na balkónové systémy posúdené podľa vyššie uvedených technických špecifikácii sa prijímajú od 1. júna 2019. Po zaevidovaní žiadosti pridelený riešiteľ bude informovať žiadateľa o technických podrobnostiach procesu, ktoré sa neuvádzajú v Podmienkach na udeľovanie licencií.
Zhotovitelia, ktorí vykonávajú stavebné práce spojené so zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) aj balkónových systémov od rovnaného výrobcu týchto systémov, môžu požiadať o vydanie oboch druhov licencií na kombinovanom formulári žiadosti.
Bližšie informácie TU.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019.
 
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 27.12. - 31.12.2018 a v dňoch 2.1. - 4.1.2019 hromadnú dovolenku.


OCENENIE

6.12.2018
Veľmi si vážime Pamätný list a medailu za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udelenú pri príležitosti 80 rokov vzdelávania v stavebníctve.


NOVÉ PUBLIKÁCIE

29.10.2018
Nové publikácie o TSÚS sú k dispozícii v sekcii O TSÚS.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY NA UDEĽOVANIE LICENCIÍ NA ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE

1.7.2018
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované podmienky na vydávanie licencií na všetky typu špeciálnych stavebných prác. K tomuto dátumu sa vydali aj nové podmienky na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových systémov. Licencie na balkónové systémy sa zatiaľ nevydávajú. Zahájenie činnosti a prijímania prvých žiadostí TSÚS včas oznámi.


UDELENÉ OCENENIE

28.11.2017
S potešením oznamujeme, že prof. Ing. Zuzane Sternovej, PhD., riaditeľke Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., 7. novembra 2017 udelil minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Arpád Érsek Uznanie za rozvoj rezortu. Ocenenie bolo udelené za dlhodobú činnosť a dosiahnuté výsledky v oblasti obnovy a zatepľovaní budov, odstraňovaní systémových porúch ako aj energetickej hospodárnosti budov.
Stavba roka 2016 Stavba roka 2016 Stavba roka 2016


STAVBA ROKA 2017

21.7.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako jeden z vyhlasovateľov týmto zverejňuje Vyhlásenie 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 (TU).


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE

4.7.2017
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce je zverejnená aktualizovaná žiadosť o udelenie licencie a žiadosť o predĺženie platnosti udelenej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS.


Stanovisko Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. k uverejneniu informácie o vydaní technického osvedčenia na obklad Reynobond k článku „Nebezpečný obklad sa používa aj u nás“ v denníku SME zo dňa 28.6.2017

V predmetnom článku sa uvádzajú nepresné informácie, ktoré si môže čitateľ mylne vysvetliť. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS) nevydal žiadny certifikát na „Obkladové dosky z hliníkového kompozitu REYNOBOND®“, ale bolo vydané technické osvedčenie TO-13/0014 v zmysle vtedy platného zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument (v rozsahu 16 strán) potvrdzuje parametre podstatných vlastností obkladu, t.j. jedného komponentu odvetraného systému (nie systému ako celku) podľa základných požiadaviek na stavby. Uvádza aj hodnotenie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, konkrétne triedu reakcie na oheň. Zo stanovenia týchto parametrov nevyplýva neobmedzené použitie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Vo vydanom technickom osvedčení jednoznačne stanovujeme podmienky na použitie obkladových dosiek v odvetranom systéme v kombinácii s nehorľavými tepelnoizolačnými materiálmi.
Všeobecne platí, že projektant musí navrhnúť na zabudovanie do stavby stavebné výrobky s rešpektovaním ich deklarovaného účelu použitia a parametrov uvedených v sprievodnej stavebnej dokumentácii. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami technických noriem, technologických predpisov a v súlade so stanovenými podmienkami a obmedzeniami použitia v stavbe.

Bratislava, 29.6.2017

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.


DOPLNENIE ÚDAJOV O FIRME

28.6.2017
Pod záložkou Databázy / Licencie na tepelnoizolačné práce sa doplnili v zozname držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS informácie o zameraní zhotoviteľov na rodinné domy alebo bytové domy – s možnosťou triedenia podľa zamerania.
V prípade záujmu môžu zhotovitelia nahlásiť túto informáciu aj dodatočne vyplnením a zaslaním priloženej návratky na adresu: usek.pz@tsus.sk. Bližšie informácie sa uvádzajú v časti Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce / Licencie na tepelnoizolačné práce.


STAVBA ROKA 2016

3.4.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. obdržal ako projektant, člen kolektívu prihlasovateľa na čele s vlastníkmi bytov v bytovom dome, ocenenie na Stavbe roka 2016.
Hĺbková obnova bytového domu P. Horova 17, 19, Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves, oceneného ako najlepšie obnovený bytový dom na Stavbe roka 2016 cenou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., sa uskutočnila v súvislosti s riešením projektu 7. rámcového programu EU GUGLE.
Podrobné informácie o ocenenom bytovom dome TU.
Stavba roka 2016 Stavba roka 2016 Stavba roka 2016


STAVBA ROKA 2016

1.8.2016
Ocenenia 22. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016 sa budú udeľovať 6. apríla 2016. Medzi 8 cenami za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska porota udelí aj Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe. Odovzdávanie ocenení odvysiela RTVS v priamom prenose.


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA 2016

1.8.2016
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako člen Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, uverejňuje VYHLÁSENIE 22. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016 (pozri TU).


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

30.5.2016
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené dodatky k Podmienkam na udeľovanie licencií na všetky druhy špeciálnych stavebných prác. Dodatky sa týkajú najmä úpravy akreditačnej značky Inšpekčného orgánu typu A na správach (bez zmeny ich obsahu) a zavedenie správ z kontroly dokumentácie (platí pre ETICS a ploché strechy). Dodatky Podmienok platia od 15.05.2016 (ETICS, ploché strechy, dilatačné mostné závery), resp. od 01.06.2016 (vonkajšie otvorové konštrukcie).


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA

27.7.2015
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako člen Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, uverejňuje VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015 (pozri TU).


UDELENÉ OCENENIE

22.7.2015
S potešením oznamujeme, že náš pracovník Ing. Ivan Janotka, CSc. bol ocenený na 13. medzinárodnej konferencii o súčasnom pokroku v betonárskej technológii a problematike udržateľnosti (Thirteenth International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues), konanej v Ottawe v dňoch 14. až 17. 07. 2015, cenou prof. P. K. Mehtu pre výskum puzolánov a cementových materiálov za vynikajúce za dlhodobé vedecké príspevky v širokej oblasti technológie betónu a cementových materiálov.
janotka janotka


NOVÁ PUBLIKÁCIA

12.6.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.


SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

24.4.2015
Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) v roku 2014 povinne hodnotili dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Národne informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. spracováva komplexné hodnotenia v slovenskom hospodárstve a následne ich zohľadňujeme v našich skóringových a ratingových profiloch hodnotených spoločností v hodnotiacom systéme.
TSÚS, n.o. bol vyhodnotený za rok 2014 ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť jeho obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť ústavu v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých bol zapojený. Následne TSÚS získal možnosť upozorniť na svoju výnimočnosť Pečaťou spoľahlivosti v hodnotiacom systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov. Protokol spoľahlivosti...


PUBLIKÁCIA PRE SPRÁVCOV DOMOV A PROJEKTANTOV

24.4.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia REKOGNOSKÁCIA FYZICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU PÓROBETÓNU PO DLHODOBEJ EXPOZÍCII V BYTOVÝCH BUDOVÁCH Postupy a odporúčania pre správcov bytových domov a projektantov k prevencii resp. spomaleniu degradačného procesu pórobetónu v čase.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

1.3.2015
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (4. vydanie). Zmeny oproti doteraz platnému zneniu sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.03.2015.
Upozorňujeme, že licenciou sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ktorá je podľa článku 4.1 normy STN 73 3134: 2014 zozáväznená, podľa § 43g, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.


ZÍSKANÉ OCENENIE

2.12.2014
Predseda ÚNMS udelil kolektívu pracovníkov skúšobného a kalibračného laboratória TSÚS cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo. Cena je vo forme diplomu a plakety (Cena Kempelena.pdf).
S potešením oznamujeme, že nášmu pracovníkovi Ing. Ivanovi Janotkovi, CSc. udelilo MŠVVŠ SR ocenenie OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY, a to predovšetkým za výskum a vývoj nových druhov cementov.
janotka janotka


Ocenené stavby v rámci celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014

2.12.2014
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ako jeden z vyhlasovateľov celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014, oznamuje odbornej verenosti, že cenu ústavu za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe získala firma HERZ, spol. s r.o. za stavbu Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko.
herz herz herz
herz herz
Pre úplnosť pripájame aj kompletnú tlačovú správu o udelených všetkých 12-tich cenách.


NOVINKY v databázach vydaných dokumentov

22.7.2014
Od 01.08.2014 sa v databáze Certifikáty a technické posúdenia stavebných výrobkov zaviedli nové možnosti vyhľadávania a zverejňovaných informácií:
- zverejnenie zoznamu neplatných certifikátov a technických posúdení (pre všetky typy dokumentov),
- zverejnenie pozastavenia platnosti vydaných certifikátov (pre všetky typy certifikátov),
- možnosť náhľadu potvrdenia o vykonaní priebežného dohľadu - potvrdenie platnosti certifikátu (pre certifikáty v regulovanej oblasti),
- možnosť náhľadu titulnej strany vydaného SK TP alebo ETA - možnosť sa podmieňuje písomným súhlasom držiteľa dokumentu a splnením podmienok stanovených zmluvou.


EÚ – GUGLE Bratislava

11.6.2014
Druhá výzva na prejavenie záujmu o obnovu bytového domu v rámci medzinárodného projektu EÚ - GUGLE Bratislava. Formulár na stiahnutie prehlásenie o záujme.doc.


DELEGOVANÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ) TÝKAJÚCE SA CPR

9.6.2014
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 157/2014 sa stanovujú podmienky, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke výrobcu alebo iného hospodárskeho subjektu, ktorý sprístupňuje stavebný výrobok na trhu Únie. Splnením všetkých podmienok tohto nariadenia môže hospodársky subjekt nahradiť písomné vyhlásenie o parametroch jeho elekronickou formou. Nariadenie je účinné od 24.2.2014. (viac ... Nariadenie č. 157/2014, resp. Regulation (EU) No 157/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 568/2014 sa mení príloha V k CPR, podľa ktorej sa vykonáva posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Hlavnou zmenou je prenesenie zodpovednosti za určenie typu výrobku z notifikovaných osôb na výrobcov. Skorigoval sa tiež bod iv) pre systém 1+ z pôvodného znenia „iv) kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh.“ na znenie „iv kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.“ Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 568/2014, resp. Regulation (EU) No 568/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 sa mení príloha III k CPR o vzore na vypracovanie vyhlásenia o parametroch stavebných výrobkov. Nový vzor - formulár neobsahuje povinnosť uvádzať pôvodný bod 2 vyhlásenia, t.j. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 CPR, ani čísla – označenia súvisiacich certifikátov, resp. protokolov, vydaných notifikovanými osobami, resp. notifikovanými skúšobnými laboratóriami, t.j. notifikovanými subjektami. Nová príloha III obsahuje však pokyny na vyplnenie formulára. Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 574/2014, resp. Regulation (EU) No 574/2014).


POSUDZOVANIE PARAMETROV NA OCHRANNÉ ZÁBRADLIA NA BUDOVY - INFORMÁCIA

28.4.2014
Od 01. 07. 2013 platí Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania zhody.

Oproti dovtedy platnej vyhláške (Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.), pribudla v prílohe č. 1 nová skupina výrobkov 4612 Ochranné zábradlia pre budovy.

Vyhláška predpisuje pre túto skupinu výrobkov systém posudzovania zhody III a odkazuje na technickú špecifikáciu STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.

Uvedená norma STN 74 3305: 1988 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia je v súčasnosti v revízií a od 1. 6. 2014 ju nahradí nová norma STN 74 3305: 2014 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia. Revidovaná norma stanovuje okrem konštrukčných zásad aj skúšobnú metódu na vykonanie skúšky rázom a tiež použitie možných typov sklených výplní zábradlí.

Povinnosť výrobcu ochranného zábradlia vykonať posúdenie parametrov výrobku v zmysle Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniká v prípade, že výrobca vyrába sériovou výrobou sortiment ochranných zábradlí. Odberateľ si zo sortimentu vyberie vhodný typ výrobku a pre jednotlivé objednávky (stavby) sa podľa potreby upravia rozmery výrobkov. V tomto prípade výrobca musí mať pre jednotlivé typy ochranných zábradlí vykonané posúdenie parametrov, pričom v SK vyhlásení o parametroch sa určia aj obmedzenia použitia výrobkov (napr. max. rozmer výplne a pod.). Do stavby sa následne zabuduje ochranné zábradlie ako hotový stavebný výrobok (systém) a zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii SK vyhlásenie o parametroch výrobcu ochranného zábradlia.

Pre ochranné zábradlia, ktoré navrhol projektant v projektovej dokumentácii na konkrétnu stavbu z jednotlivých komponentov (t.j. výplň, rám, madlo, prvky uchytenia a pod.) nie je nutné vykonať posudzovanie parametrov v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné zábradlie sa musí navrhnúť a posúdiť z hľadiska bezpečnosti a použiteľnosti v súlade s STN 74 3305 (skúškou alebo výpočtom). Ochranné zábradlie sa musí zhotoviť z materiálov a komponentov, na ktorých sa vykonalo posúdenie parametrov. V tomto prípade zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii vyhlásenia o parametroch jednotlivých komponentov navrhnutého ochranného zábradlia.

Upozornenie:
Toto usmernenie nenahrádza záväzné stanovisko MDVRR SR vydané podľa § 13 ods. 1 písm. k) Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

19.12.2013
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (3. vydanie) a Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (3. vydanie). Zmeny oproti doteraz platným zneniam sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.01.2014.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

16.12.2013
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (6. vydanie)Podmienky na udeľovanie licencií na montáž dilatačných mostných záverov do stavby (3. vydanie). Zmeny oproti doteraz platným zneniam sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.01.2014.


PROJEKT EU - GUGLE BRATISLAVA

29.10.2013
Výzva na prejavenie záujmu o obnovu bytového domu v rámci medzinárodného projektu EU - GUGLE BRATISLAVA. Formulár na stiahnutie prehlásenie o záujme.doc. Bližšie informácie v oznam.pdf a v podporných dokumentoch 1.technicke parametre.pdf, 2.bonusove kriteria.pdf3.casovy harmonogram.pdf.


NOVINKA! KALKULÁTOR PRE NAVRHOVANIE MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS) PODĽA STN 73 2902

9.4.2013
Od 1.9.2012 je v platnosti technická norma STN 73 2902 pre navrhovanie a použitie mechanického pripevnenia ETICS na spojenie s podkladom. Od 1.1.2013 sa vyžaduje návrh mechanického pripevnenia ETICS podľa tejto normy bez ohľadu na to kedy sa projektová dokumentácia začala pripravovať.
Čítaj viac...


ZMENY V PODMIENKACH UVÁDZANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH

1.7.2013
Od 1. júla 2013 prichádza k zmene právnych predpisov pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ, aj na trh SR. Pre zvýšenie informovanosti výrobcov stavebných výrobkov sme pripravili niektoré základné informácie, ktoré pokladáme v súvislosti so zmenami za dôležité.

Všetky informácie v súvislosti s prechodom na nové právne predpisy uvedené na stránke TSÚS, n. o. nie je možné považovať za záväzné vyjadrenie alebo záväzný výklad jednotlivých právnych predpisov alebo postupov. Ide o sprostredkovanie dostupných informácií.

Všetkých našich zákazníkov chceme ubezpečiť, že konania, ktoré sa z časových dôvodov nedokončia do 30. júna 2013, budú pokračovať a ukončia sa podľa nových právnych predpisov bez vplyvu na dohodnuté zmluvné podmienky.

Zmena sa týka výrobcov v tom, že po 1. júli 2013 musia výrobcovia vydať Vyhlásenie o parametroch, resp. SK vyhlásenie o parametroch. Môžu tak spraviť na základe certifikátov alebo na základe vyhlásení zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.

Technický a skúšobný ústav stavebný je menovaný za orgán technického posudzovania (TAB) podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch.
Rozsah menovania

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je tiež menovaný ako notifikovaná osoba 1301 podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch v rovnakom rozsahu ako sme mali pre CPD. Menovanie nadobudne právoplatnosť 10. júla 2013, kedy bude notifikácia zverejnená v databáze NANDO.
Rozsah menovania (rovnaký ako podľa CPD)

Pre všetky konania na stavebné výrobky podľa CPD, ktoré nebudú dokončené do 30. júna 2013, sa budú pripravovať dodatky zmlúv podľa CPR.

Ponuka našim klientom

 1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka svojim klientom pomoc pri spracovaní Vyhlásenia o parametroch, resp. SK vyhlásenia o parametroch. Prosíme kontaktovať pracovníka TSÚS, ktorý bol spracovateľom dokumentov k vášmu výrobku vydaných do 1. júla 2013.
 2. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. bude organizovať pre klientov (výrobcov jednotlivých komodít stavebných výrobkov) workshopy začínajúc druhou polovicou septembra 2013. Termíny konania a zameranie oznámime v priebehu augusta 2013.
 3. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka poradenstvo v oblasti uplatnenia nových právnych predpisov v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov v súvislosti so stavebnými výrobkami, pre ktoré spracovávame dokumentáciu.
 4. Najčastejšie otázky našich klientov budeme priebežne zverejňovať na našej internetovej stránke
 5. Texty právnych predpisov a súvisiacich dokumentov:
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - anglicky
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - slovensky
  Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov
  Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
  Najčastejšie otázky a odpovede (EK) anglicky
  Najčastejšie otázky a odpovede zákazníkov TSÚS

Čítaj viac...


Informácie z odborných podujatí

18. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015

11.6.2015
Informácia o uskutočnenej 18. medzinárodnej konferencii “Tepelná ochrana budov 2015 - Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie”, uskutočnenej v dňoch 21. a 22. mája 2015 vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, ktorej spoluorganizátorom a odborným garantom bol Technický a skúšobný ústav stavebný TU.


22. KONFERENCIA TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB

31.3.2015
Informácia o uskutočnenej 22. odbornej konferencii: Teória a konštrukcie pozemných stavieb s témou Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu, uskutočnenej dňa 25. marca 2015 ako sprievodné odborné podujatie 36. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015 TU.


ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZHOTOVITEĽOV

20.3.2015
Informácia o uskutočnenom odbornom seminári TSÚS, n.o., ktorý sa konal 12. marca 2015 v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov v Trenčianskych Tepliciach na tému „Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov“ TU.