TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Odborné akcie

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA TOB – ZMENA FORMÁTU NA ON-LINE

Vážení účastníci medzinárodnej konferencie TOB 2021, vážení partneri

podľa pôvodného plánu sa 21. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana 2021 mala uskutočniť 12. – 14. mája 2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme zabezpečili presunutie termínu na 14.-16. novembra 2021. Aj na základe rozhovorov s mnohými z vás sme dospeli k názoru, že pridanou hodnotou konferencie je určite osobné stretnutie a poskytnutie možnosti osobnej výmeny skúseností počas fyzickej účasti na konferencii. Všetci prednášatelia a aj široká odborná verejnosť boli informovaní o zabezpečení ďalšieho posunutia termínu konania konferencie. Boli sme presvedčení (veľmi sme dúfali), že sa fyzické stretnutie v termíne 2.-4. februára 2022 podarí. Všetci prednášatelia poslali na jeseň 2021 príspevky a spolupracovali tak na príprave zborníka z konferencie. Zborník prednášok je už vytlačený a bude poskytnutý všetkým účastníkom.

Veľmi ma osobne mrzí, že po 50 rokoch organizovania predmetnej medzinárodnej konferencie sa táto, vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu, hrozbu ďalšej vlny ochorení (Omikron) a súvisiace požiadavky na účasť v hoteli, nemôže uskutočniť s prezenčnou formou. Mnohí z vás (prednášateľov) a tiež potencionálnych účastníkov z odbornej verejnosti vyjadrili záujem na  účasť, ak sa konferencia uskutoční online. Konanie medzinárodnej konferencie online v dňoch 2. – 4. februára sme obratom zabezpečili. Zameraním konferencie je informovať odbornú verejnosť o problémoch súvisiacich so zabezpečením zlepšenia klimatickej situácie, znižovania spotreby energie a najmä emisií CO2.

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujem si obrátiť sa na každého z Vás s prosbou o podporu konania konferencie a Vašu osobnú účasť. S prednáškami začneme 2. februára 2022 popoludní, budeme pokračovať 3. februára predpoludním a popoludní a 4. februára 2022 predpoludním. Presný rozpis programu Vám zašleme v priebehu nasledujúcich dní. Všetky dokumenty konferencie (samozrejme, vrátane zborníka) vám zašleme poštou.


Podrobnosti o účastníckom poplatku a súvisiacich podmienkach účasti na  konferencii TOB 2021 sú uvedené TU.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU – NOVÝ TERMÍN KONANIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso. Prihlásiť účasť na konferenciu je možné do 15. januára 2022.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“.

Pri zabezpečovaní ubytovania v novom termíne konania konferencie je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete na stiahnutie TU, záväzná prihláška na stiahnutie TU. V prípade zaslanej záväznej prihlášky na pôvodný termín postačí potvrdiť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.

Snahou organizátorov je fyzické stretnutie účastníkov v tradičnom prostredí konania tepelnotechnickej konferencie. Tešíme sa na Vašu účasť.


FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Vážení záujemcovia,
radi by sme Vás touto cestou pozvali na každoročne organizované Fórum slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2021 od 9.00 do 13.50 hod. v Hoteli Tatra Bratislava, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava. Garantom podujatia je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Cieľom diskusného fóra je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov ako aj odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.
Problematika zamerania diskusného fóra je rozdelená na jednotlivé panely:

Podujatie je určené:
všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA. Ako spoluorganizátor a odborný garant Vás poprosíme o bezplatnú registráciu na https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17736-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021 , kde sa dozviete viac informácií o konanej akcii.
Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný list nájdete TU.


EAE AWARD

Organizácia EAE (European Association for ETICS) pripravuje prvý ročník ceny EAE Award, ktorej cieľom je preukázať, že energeticky efektívne budovy a vynikajúca architektúra môžu ísť ruka v ruke. EAE chce odmeňovať presvedčivé technické, ekologické a estetické riešenia, pričom ocenené projekty budú použité na ďalšiu propagáciu výhod energeticky efektívnych obvodových plášťov kombinovaných s ich pôsobivým architektonickým riešením.
Týmto vás chceme povzbudiť na zapojenie sa do uvedenej súťaže, čím prispejete k dôležitej a účinnej propagácii obnovy a zatepľovania budov a zároveň umožníte prezentovať najlepšie projekty aj na medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie nájdete TU a pozvánku TU. Prihlášky sa uzatvárajú 31.01.2021 a slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže bude vyvrcholením programu 5. Európskeho fóra ETICS 2021, ktoré sa uskutoční v Prahe 16. septembra 2021.


Odborný seminár: Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejším problémom z praxe v uvedenej oblasti.

S ohľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa seminár bude konať online prostredníctvom videokonferencie Zoom v dňoch 11.03.2021 a 15.03.2021 (podľa výberu) v čase 09:30 – 12:00.

Pozvánku na podujatie s podrobným programom a organizačnými pokynmi nájdete tu a záväznú prihlášku na stiahnutie nájdete tu.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


TERMÍNY KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA ONLINE

V mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. si vám dovoľujeme oznámiť, že nakoľko sme kvôli situácii súvisiacej so šírením koronavírusu boli nútení pristúpiť ku zrušeniu riadneho aj náhradného termínu seminára pre zhotoviteľov špeciálnych prác, rozhodli sme sa usporiadať školenie prostredníctvom videokonferencie (pozvánka TU).

Seminár sa uskutoční v nasledovných termínoch, pričom na jeden termín sa môže prihlásiť cca 20 záujemcov.
21.04.2020 (utorok) o 09:00 hod.
23.04.2020 (štvrtok) o 13:00 hod.
28.04.2020 (utorok) o 09:00 hod.

Prosíme všetkých záujemcov, aby sa na jednotlivé termíny prihlasovali zaslaním e-mailu na: valkova@tsus.sk. V prípade, ak počet prihlásených na jeden termín presiahne 20 záujemcov, dovolíme si ponúknuť im iný termín.

Po skompletizovaní prihlášok na jednotlivé termíny vám zašleme link, cez ktorý sa budete môcť online pripojiť na sledovanie videokonferencie.


NOVÝ TERMÍN KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA

V mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. si vás dovoľujeme informovať, že náhradný termín konania odborného seminára v hoteli Tenis vo Zvolene je 18.05.2020. Termín prihlasovania na seminár je predĺžený do 11.05.2020.


ZRUŠENIE ODBORNÉHO SEMINÁRA

Vedenie TSÚS si Vám dovoľuje oznámiť, že z dôvodu mimoriadnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s epidémiou koronavírusu COVID-19 TSÚS dočasne pozastavuje všetky aktivity spojené s organizáciou seminárov, odborných konferencií a iných podujatí.
Z toho dôvodu si Vás v mene riaditeľky TSÚS, prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. dovoľujeme informovať, že Odborný seminár dňa 17.03.2020 v hoteli Tenis vo Zvolene sa KONAŤ NEBUDE. O náhradnom termíne vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu a z uvedeného dôvodu zatiaľ platby vracať nebudeme.


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Uskutočňovanie obnovy budov zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a výmenou otvorových konštrukcií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne pre zhotoviteľov ETICS, a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s ETICS, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 17.03.2020 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s podrobným programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie nájdete tu, záväzná prihláška na stiahnutie je k dispozícii tu.


ZRUŠENIE VEĽTHRU CONECO 2020 A FÓRA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Oznamujeme vám, že v nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia prijaté dňa 12. marca 2020 na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 nie je možné veľtrhy Coneco a Racioenergia zorganizovať v naplánovanom termíne.
Termín konania veľtrhov bude presunutý na dátum, ktorý umožní ich bezpečnú a bezproblémovú organizáciu a realizáciu.
Súčasne oznamujeme, že sa neuskutoční ani Fórum slovenského stavebníctva ako sprievodné podujatie medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020.
O termíne konania zrušených akcií budeme vopred informovať.


FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Aj v tomto roku je Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. spolu so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska organizátorom a garantom Fóra slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 v čase 10:00-15:00 ako sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, a samozrejme členským firmám ZSPS a členom SKSI. Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný formulár nájdete tu TU.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa bude konať v dňoch 22. - 24.5.2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.
Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB2019". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 13.5.2019.
Program konferencie a záväznú prihlášku nájdete TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.


POZVÁNKA

Dovoľte nám pozvať vás na sprievodné podujatie 40. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2019 - Fórum slovenského stavebníctva, kde TSÚS, n. o. je spoluorganizátorom a spoločne so ZSPS odborným garantom diskusného fóra. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, ale aj širokej odbornej verejnosti a vlastníkom nehnuteľností.
Pozvánku na podujatie spolu s programom na stiahnutie nájdete TU.
Registračný formulár: www.zsps.sk/fss2019


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a balkónových (lodžiových) systémov, aktuálne požiadavky“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 28.02.2019 v čase 09:00 – 13:40 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi na stiahnutie tu, záväzná prihláška na stiahnutie tu.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018 (pozri TU).


25. odborná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov

Dovoľte nám pozvať vás na 25. odbornú konferenciu s názvom „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov“ organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. pod záštitou MDV SR, v spolupráci so ZSPS a v partnerstve s OZ ZPZ, Združením SLOVENERGOokno, SKSI a PSS, ktorej cieľom je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a aj vlastníkov nebytových budov s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Konferencia sa bude konať dňa 11.4.2018 v čase 10:00 – 15:30 v Incheba EXPOClube ako sprievodné podujatie 39. veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2018 a tiež pri príležitosti 65 rokov činnosti TSÚS, n. o.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi na stiahnutie tu.
Záväznou prihláškou na stiahnutie tu.


Odborný seminár: Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 12.3.2018 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie tu, záväzná prihláška na stiahnutie tu.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 19. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája 2017 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU

Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2017 organizujeme najmä pre zhotoviteľov tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS, ale aj ostatných predstaviteľov spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva a zhotovujúcich stavby na Slovensku informačno-vzdelávacie podujatie. V tomto roku „tradičný“ seminár pre zhotoviteľov ETICS, organizujeme formou konferencie, ktorá bude sprievodným podujatím 38. medzinárodného veľtrhu CONECO 2017. Dovoľte nám týmto pozvať vás na 24. konferenciu organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., s názvom Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Aktuálne požiadavky a podmienky zhotovovania ETICS, ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2017 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.
Podrobný program konferencie, spolu s informáciou, ako sa na podujatie prihlásiť na stiahnutie tu.
Prihláška na stiahnutie tu.
Prihláška pre členov SKSI na stiahnutie tu.
Upozorňujeme zhotoviteľov, že 24. konferencia v tomto roku nahrádza semináre pre zhotoviteľov, ktoré každý rok organizuje TSÚS, n. o. v spolupráci s OZ ZPZ.
Tešíme sa na stretnutie.


18. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015

11.6.2015
Informácia o uskutočnenej 18. medzinárodnej konferencii “Tepelná ochrana budov 2015 - Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie”, uskutočnenej v dňoch 21. a 22. mája 2015 vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, ktorej spoluorganizátorom a odborným garantom bol Technický a skúšobný ústav stavebný TU.


22. KONFERENCIA TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB

31.3.2015
Informácia o uskutočnenej 22. odbornej konferencii: Teória a konštrukcie pozemných stavieb s témou Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu, uskutočnenej dňa 25. marca 2015 ako sprievodné odborné podujatie 36. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015 TU.


ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZHOTOVITEĽOV

20.3.2015
Informácia o uskutočnenom odbornom seminári TSÚS, n.o., ktorý sa konal 12. marca 2015 v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov v Trenčianskych Tepliciach na tému „Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov“ TU.