TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Technický a skúšobný ústav stavebný si v roku 2013 pripomína 60 rokov svojej existencie. K významnému jubileu vydal publikáciu s týmto názvom a obsahom:

Publikácia Histótia TSÚS, n. o.

Prípadným záujemcom publikáciu na požiadanie na adrese info@tsus.sk radi pošleme.