TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
SAB-PRON s. r. o., Šúdolská  792/61, 949 11 Nitra
20/018/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Carlisle EPDM
27.01.2020 27.01.2021
Kontaktná osoba: Monika Bullová
Mobil: 0905 287 663
E-mail: sara38@centrum.sk
Držiteľ licencie kategórie D
SVS Nitra, s. r. o., Nitra
19/199/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech PRELASTI EPDM 29.07.2019 29.07.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
SOAR sk, a. s., Žilina
20/131/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
17.06.2020 17.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
STRESTAV, s. r. o., Gruzínska  36, 821 05 Bratislava
18/294/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 17.09.2018 17.09.2021
Kontaktná osoba: Magdaléna Štrbková
Mobil: 0903 259 300
E-mail: strestav@strestav.sk
Internet: www.strestav.sk
Držiteľ licencie kategórie A
STRESTAV, s. r. o., Gruzínska  36, 821 05 Bratislava
19/009/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
10.01.2019 10.01.2021
Kontaktná osoba: Magdaléna Štrbková
Mobil: 0903 259 300
E-mail: strestav@strestav.sk
Internet: www.strestav.sk
Držiteľ licencie kategórie A
STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra
20/171/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone TPO
27.07.2020 27.07.2022
Kontaktná osoba: Ladislav Grežo
E-mail: stavorex@stonline.sk
Internet: www.stavorex.sk
Držiteľ licencie kategórie D
STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra
19/175/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone EPDM
09.07.2019 09.07.2022
Kontaktná osoba: Ladislav Grežo
E-mail: stavorex@stonline.sk
Internet: www.stavorex.sk
Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.