TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
PAMAK s. r. o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
18/210/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: Ing. Marek Mikulášik
Mobil: 0905 921 791
E-mail: pamaksro@stonline.sk
Držiteľ licencie kategórie D
PS STAVBY, s. r. o., Bratislava
17/286/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 18.07.2017 18.07.2020
  Držiteľ licencie kategórie D
PROSPECT, spol. s r. o., Nové Zámky
19/305/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 05.12.2019 05.12.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/372/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
13.10.2017 13.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/371/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
13.10.2017 13.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/404/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 26.10.2017 26.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
PROLOG MKM, spol. s r. o., Lodná 10/3, 945 01 Komárno
19/100/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
23.04.2019 23.04.2022
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Máčik
Mobil: 0905 324 089
E-mail: prologmkm@stonline.sk
Internet: www.prolog.sk
Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.