TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
MIPE Invest, s. r. o., Varín
19/079/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
05.04.2019 05.04.2020
  Držiteľ licencie kategórie D
MB EURO - MONT, s. r. o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
19/183/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 15.07.2019 15.07.2022
Kontaktná osoba: Milan Banáš
Mobil: 0911 345 846
E-mail: mbmont@mbmont.sk, obchod@mbmont.sk
Internet: www.mbmont.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MARIMONT s. r. o., Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
18/370/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 04.12.2018 04.12.2021
Kontaktná osoba: Marian Magdalik
Mobil: 0905 231 901
E-mail: marianmagdalik@gmail.com
Internet: www.marimont.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/213/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone EPDM
27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie A
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/156/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
BauderTHERMOPLAN T(FPO)
17.05.2018 17.05.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/214/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone TPO
27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie A


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.