TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice
19/264/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
SOPREMA
16.10.2019 16.10.2022
Kontaktná osoba: 
Mobil: 0903 653 644
E-mail: izolplast@izolplast.sk
Internet: www.izolplast.sk
Držiteľ licencie kategórie D
IZOLSTAV-ZA, s. r. o., Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina
19/205/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
05.08.2019 05.08.2020
Kontaktná osoba: Martin Poliak
Mobil: 0902 273 744
E-mail: poliak@izolstav-za.sk
Internet: www.izolstav-za.sk
Držiteľ licencie kategórie D
Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa  122, 949 01 Nitra
18/164/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
PRELASTI EPDM
22.05.2018 22.05.2021
Kontaktná osoba: Ladislav Bödör
Mobil: 0905 316 275
E-mail: info@izomal.sk
Internet: www.izomal.sk
Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.