TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
FUTURE DOM, s. r. o., Golianovo
18/192/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
FLAGON TPO
13.06.2018 13.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
FINAL BA, s. r. o., Estónska 3/A, 821 06 Bratislava
17/217/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
FATRAFOL
30.05.2017 30.05.2020
Kontaktná osoba:
Viktor Doktor
Mobil: 0905 969 200
E-mail: doktor@final.sk
Internet: www.final.sk
Držiteľ licencie kategórie D
FOHAS, s. r. o., Považská Bystrica
19/206/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
FATRAFOL
06.08.2019 06.08.2022
  Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.