TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
BeVeBe, s. r. o., Nitra
19/191/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ATHOS SynTec
18.07.2019 18.07.2022
  Držiteľ licencie kategórie D
BETPRES, spol. s r.o., Vranov nad Topľou
20/011/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 15.01.2020 15.01.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
BauTop, s. r. o., Arnutovce
18/191/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 12.06.2018 12.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie A
BauTop, s. r. o., Arnutovce
17/327/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ThermaBitum / Sopratherm B
03.04.2018 16.08.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
BauTop, s. r. o., Arnutovce
17/326/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ThermaMembrane / Sopratherm PVC
03.04.2018 16.08.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
BAUTECH SK, s. r. o., Prešov
18/305/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ICOPAL-VEDAG
25.09.2018 25.09.2021
  Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.