TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
AVA-stav, s. r. o., Galanta
19/076/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 02.04.2019 02.04.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
Arcus Signum, s. r. o., Cíferská  43/4854, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
18/331/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 25.10.2018 25.10.2021
Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Bohunický
Mobil: 0905 337 549
E-mail: arcussignum@stonline.sk
Internet: www.arcussignum.sk
Držiteľ licencie kategórie D
AT STAVBY, s. r. o., Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky
17/411/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
24.01.2019 06.11.2019
Kontaktná osoba:
Eva Krutáková
Mobil: 0911 148 798
E-mail: atstavbysro@gmail.com
Držiteľ licencie kategórie D
Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
20/019/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 27.01.2020 27.01.2021
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Laurinčík
Mobil: 0917 744 258
E-mail: laurincik@adifex.sk
Internet: www.adifex.sk
Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.