TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 19. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája 2017 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

STAVBA ROKA 2016

3.4.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. obdržal ako projektant, člen kolektívu prihlasovateľa na čele s vlastníkmi bytov v bytovom dome, ocenenie na Stavbe roka 2016.
Hĺbková obnova bytového domu P. Horova 17, 19, Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves, oceneného ako najlepšie obnovený bytový dom na Stavbe roka 2016 cenou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., sa uskutočnila v súvislosti s riešením projektu 7. rámcového programu EU GUGLE.
Podrobné informácie o ocenenom bytovom dome TU.
Stavba roka 2016 Stavba roka 2016 Stavba roka 2016


Všetky aktuality >>>