TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA KONFERENCIU – I. INFORMÁCIA

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy a výstavby, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 20. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2019 – Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov (Thermal Protection of Buildings 2019 – Design of building structures and buildings)“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. až 24. mája 2019 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018 (pozri TU).


Aktuálne informácie pre zákazníkov

OCENENIE

6.12.2018
Veľmi si vážime Pamätný list a medailu za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udelenú pri príležitosti 80 rokov vzdelávania v stavebníctve.


NOVÉ PUBLIKÁCIE

29.10.2018
Nové publikácie o TSÚS sú k dispozícii v sekcii O TSÚS.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY NA UDEĽOVANIE LICENCIÍ NA ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE

1.7.2018
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované podmienky na vydávanie licencií na všetky typu špeciálnych stavebných prác. K tomuto dátumu sa vydali aj nové podmienky na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových systémov. Licencie na balkónové systémy sa zatiaľ nevydávajú. Zahájenie činnosti a prijímania prvých žiadostí TSÚS včas oznámi.

Všetky aktuality >>>