TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Aktuálne informácie

SPRÁVNA A DOZORNÁ RADA TSÚS, n. o.

6.11.2017
Nominácie do správnej a dozornej rady - výzva.


STAVBA ROKA 2017

21.7.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako jeden z vyhlasovateľov týmto zverejňuje Vyhlásenie 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 (TU).


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE

4.7.2017
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce je zverejnená aktualizovaná žiadosť o udelenie licencie a žiadosť o predĺženie platnosti udelenej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS.

Všetky aktuality >>>