TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018 (pozri TU).


Aktuálne informácie pre zákazníkov

NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY NA UDEĽOVANIE LICENCIÍ NA ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE

1.7.2018
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované podmienky na vydávanie licencií na všetky typu špeciálnych stavebných prác. K tomuto dátumu sa vydali aj nové podmienky na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových systémov. Licencie na balkónové systémy sa zatiaľ nevydávajú. Zahájenie činnosti a prijímania prvých žiadostí TSÚS včas oznámi.

Všetky aktuality >>>